லெந்து கால தியானம் 2023

23

விடாய்த்து போன மனிதனை மீட்க - லெந்து தியானம் 1

இளங்கிளையைப்போலவும், வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரைப்போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார்

16

அசட்டைபண்ணப்பட்டு, மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் - லெந்து தியானம் 2

அன்னை தெரசா அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களை - அசட்டை பண்ண பட்டவர்களை தேடி இந்தியா வந்து அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்தார்.

12

சாபத்திற்கு நம்மை நீங்கலாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் - லெந்து தியானம் 3

கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்கலாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை தன் மேல்

9

நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் - லெந்து தியானம் 4

நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டார்

Recent Articles

10

ஒளியில் நடவுங்கள் - பாகம் 1

சேலம் YMCA மற்றும் சேலம் துணை பிராந்தியம் சார்பாக "துணை பிராந்தியத்தின் லீடர்ஸ் மீட்" சேலம் YMCA-வில் வைத்து நடைபெற்றது

Lian Dhas
25

கிறிஸ்தவ பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளும்

யாக்கோபு, யோசேப்பு, இயேசு கிறிஸ்து இவர்கள் அனைவரும் குறித்த காலம் வரையிலும் தன் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்படிந்து வாழ்ந்து வந்தார்கள்

Lian Dhas
94

தாவீது வெறும் ஒரு ஆராதனை வீரன் அல்ல - 2

சவுலையும் தேவன் தான் தெரிந்து கொண்டார், தாவீதையும் தேவன் தான் தெரிந்துகொண்டார், இருவருக்கும் அவர் கிருபை இருந்தது

Lian Dhas
15

மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று - லெந்து தியானம் 47

மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால், மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று. முதன் முதலில் படைக்கப்பட்ட ஆதாமினால் பாவம் உலகில் உண்டாகிடுச்சு.

20

அவர் மரணத்தைப் பரிகரித்தார் - லெந்து தியானம் 46

இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பாடுபட்டு இரத்தம் சிந்தியதினால் பாவத்துக்கு முடி உண்டானது. இயேசு மரித்து உயர்த்ததினால் மரணத்துக்கு முடிவு உண்டானது.

16

அதை கண்டவன் சாட்சி கொடுக்கிறான் - லெந்து தியானம் 45

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைவதை மேற்பரப்பார்வையிடுகிறவன் கிறிஸ்துவின் இரத்தம் குறித்து கண்ட காட்சியினிமிமித்தமாக சாட்சி இடுகிறவனாக மாறிப் போனான்.

24

என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுங்கள் - லெந்து தியானம் 44

என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான், நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன்

9

இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் - லெந்து தியானம் 43

இந்த சுவிசேஷம் உலகத்தில் எங்கெங்கு பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும்.

21

பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் - லெந்து தியானம் 42

பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை. நீதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்கவந்தேன் என்றார்.

14

இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் போடுங்கள் - லெந்து தியானம் 41

இயேசு: இந்த ஆலயத்தை இடித்துப் போடுங்கள், மூன்று நாளைக்குள்ளே இதை எழுப்புவேன்

10

ஓசன்னா! ஓசன்னா!! ஓசன்னா!!! - லெந்து தியானம் 40

குருத்தோலைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு, அவருக்கு எதிர்கொண்டுபோகும்படி புறப்பட்டு: ஓசன்னா, கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற இஸ்ரவேலின் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

9

நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி - லெந்து தியானம் 39

நம்முடைய பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலி அவரே. நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரம் அல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவிர்த்தி செய்கிற பலியாயிருக்கிறார்

Write your feedback and help us to improve the site.
இன்றைய காலை ஜெபத்தின் ஆசிரியர் தனது திருச்சபை குடும்பத்தினருக்கு பிரத்தியேகமாக அதிகாலை ஜெபத்திதின் மூலமாக இந்த வார்த்தைகளை பகிர்ந்து வருகிறார். இந்த ஜெபம் மற்றும் தியானம் உங்களுக்கும் உபயோகரமாக இருக்கும் என்று நம்புவதால் இந்த இணையதளத்தின் வாயிலாக உங்களோடு பகிர்ந்துகொள்கிறோம்.

ஒவ்வொரு நாளும் காலை 5.30 மணிக்கு ஜெப தியானம் பதிவிடப்படும். ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை ஆராதனை இருப்பதால், அன்றைய சி.சி.எம்-ன் திருவார்த்தை தலைமை சபை ஆராதனைக்கு பிறகு பகிரப்படும். 😇
2023 © Bible Trends, All rights Reserved
Developed & Maintained by Catalizo
Cross Carrying Mission's  Project